Välkommen till poldo uthyrning

Arbetsmaskiner

Minigrävare och kompaktlastare för dina egna trädgårdsprojekt.

Liftar

Teleskåpliftar och saxliftar i olika storlekar och höjder. Gör din fasadmålning enklare och snabbare.

Ställningar

Om du inte behöver hyra en lift kanske det passar bättre med rullställning för ditt målningsarbete.

Släpkärror

Släpkärror i olika storlekar, även flyttskåp och bilkärror när du ska frakta större saker.

Vedmaskiner

Ska du såga eller klyva din ved har vi olika maskiner för ändamålet. Även vedtransportör.

Mindre maskiner

En stor mängd olika mindre maskiner till dina olika projekt. Tex, betongblandare, jordfräs, bilhammare eller lövblås.

kontakt
0705 – 88 76 09