Släpkärror

Med eller utan nätgrindar
Totalvikt 750 kg
Lastvikt 530 kg
Tjänstevikt 220 kg
Flakstorlek 1,28 m x 2,58 m

Pris:
100:- /dygn
180:- /helg

Vid längre hyra räknar vi fram ett pris

Biltransportkärra 1

Tipp och vinch
Totalvikt 2500kg
Lastvikt 1870kg
Tjänstevikt 630kg
Flakstorlek 1,8 m x 4,0 m

Pris:
400:- /dygn
720:- /helg

Vid längre hyra räknar vi fram ett pris

Samtiga priser exklusive moms

Biltransportkärra 2

Ramper och vinsch
Totalvikt 3500kg
Lastvikt 2800g
Tjänstevikt 700kg

Flakstorlek 2,1 x 4,2 meterPris:
500:- /dygn
900:- / helg

Vid längre hyra räknar vi fram ett pris

För användning av 2500kg och 3500kg släpkärra krävs en bil som får dra den vikten och minst ett BE-körkort

Biltransportkärra 3

Ramper och vinsch
Totalvikt 3500kg
Lastvikt 2770kg
Tjänstevikt 730kg

Med eller utan lämmar
Flakstorlek 2,1 x 5,2 meter

Pris:
500:- /dygn
900:- / helg

Vid längre hyra räknar vi fram ett pris

För användning av 2500kg och 3500kg släpkärra krävs en bil som får dra den vikten och minst ett BE-körkort

Samtiga priser exklusive moms

Biltransportkärra 4

Tipp och vinsch
Totalvikt 1300kg
Lastvikt 900kg
Tjänstevikt 400kg

Pris:
300:- /dygn
540:- /helg

Vid längre hyra räknar vi fram ett pris

Biltransportkärra 5

Ramper och vinsch
Totalvikt 3000 kg
Lastvikt 2360 kg
Tjänstevikt 640 kg
Flakstorlek 2,1×4.2 meter.

Pris
500:-/dygn
900:-/helg
Vid längre hyra räknar vi fram ett pris.

För användning av 2500kg, 3000kg och 3500kg släpkärra krävs en bil som får dra den vikten och ett BE-körkort

Samtiga priser exklusive moms

Maskinsläpkärra

Lastramp
Totalvikt 2700kg
Lastvikt 2065kg
Tjänstevikt 635kg

Flakstorlek 1,5 x 3,1 meter

Pris:
500:- /dygn
900:- /helg

Vid längre hyra räknar vi fram ett pris

För användning av 2500kg och 3500kg släpkärra krävs en bil som får dra den vikten och minst ett BE-körkort

Flyttskåpkärra

Totalvikt 1000kg
Tjänstevikt 590kg
Lastvikt 410kg
Flakstorlek 1,6×3,6 meter
Höjd invändigt 2,1 meter

Pris:
300:- /dygn
540:- / helg

Vid längre hyra räknar vi fram ett pris

Samtiga priser exklusive moms